Ayat Alkitab tentang Kasih untuk Menguatkan Batin


Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk senantiasa mengasihi satu sama lain, bukan membenci satu sama lain. Hal ini tertuang di dalam banyak ayat Alkitab tentang kasih yang dapat menguatkan batin.

Yohanes 15:17
Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain.”

Roma 1:10
Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu.

Roma 12:9
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.

1 Korintus 13:8
Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap.

1 Korintus 13:13
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Mazmur 42:8
Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun-Mu; segala gelora dan gelombang-Mu bergulung melingkupi aku.

Mazmur 103:8
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.

Amsal 21:21
Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan.

Yohanes 15:1
”Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.

Yohanes 15:13
Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama