30 Ayat Alkitab Tentang Melindungi Dari Musuh


Ayat Alkitab Tentang Melindungi Dari Musuh. Alkitab penuh dengan ayat-ayat Alkitab yang indah yang meyakinkan kita tentang perlindungan kita di dalam Dia. Ayat-ayat Alkitab ini akan menghilangkan roh ketakutan dari hidup kita dan menggantikannya dengan iman dan keberanian yang kuat. Firman Tuhan membawa roh Tuhan, jadi pelajarilah ayat-ayat Alkitab ini dengan iman hari ini. Renungkanlah semua itu dan biarkan itu menjadi jalan Kamu dan Kamu akan terus menerus mengalahkan si jahat dalam kehidupan Kristen Kamu.


30 ayat Alkitab tentang perlindungan dari kejahatan


Efesus 6:11

Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;

Mazmur 32: 7

Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Sela

Mazmur 46: 1

Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian.

Ibrani 13: 6

Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: ”Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?”

Ulangan 31: 6

Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

Yesaya 54:17

Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima dari pada-Ku, demikianlah firman Tuhan.

Mazmur 18: 35-36

yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kauberikan kepadaku perisai keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong aku, kemurahan-Mu membuat aku besar.

Mazmur 16: 1

Miktam. Dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab pada-Mu aku berlindung.

Keluaran 14:14

Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.”

Mazmur 118: 6

Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?

Filipi 4:13

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

Mazmur 119: 114

Engkaulah persembunyianku dan perisaiku; aku berharap kepada firman-Mu.

Yesaya 46: 4

Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus; Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.

Amsal 4:23

Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.

Mazmur 18:30

Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok.

Mazmur 16: 8

Aku senantiasa memandang kepada Tuhan; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.

Mazmur 59:16

Mereka mengembara mencari makan; apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum.

Mazmur 3: 3

banyak orang yang berkata tentang aku: ”Baginya tidak ada pertolongan dari pada Allah.” Sela

Roma 8:31

Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?

Mazmur 118: 8

Lebih baik berlindung pada Tuhan dari pada percaya kepada manusia.

Amsal 30: 5

Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya.

Mazmur 34: 22

Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman.

Yesaya 1:17

belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!

Amsal 18:10

Nama Tuhan adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat.

2 Samuel 22:32

Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita?

Matius 26:53

Atau kausangka, bahwa Aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya Ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu Aku?

Nahum 1: 7

Tuhan itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya

2 Timotius 4:18

Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin.

Mazmur 91: 4

Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok.

Amsal 27:12

Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama